CRTC EARLY ENGAGEMENT SESSIONS Amgoeseoei tan maoitasig Pilei Elnoei Broadcastingei Teplotagen Niganesg Otoigatigenemoeo tan Oetjitotitj

Tan teltesgemoog

Nipenigoos, 2019eg, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) pagasatôgep Broadcasting Notice of Proceeding CRTC 2019-217 , amotja sapotasigteteo neesisgel elgosoagen taan tôgi logotitjig negemeo ag Elnoo broadcasters eltootitj pilei Indigenous Broadcasting Ilsotagen. Ola amgoeseoei elgosoagen na CRTC ag Ulnoog tôgi ilsotemiititag taan tel pipanimaten elnoog ag taan gisi apôgenmoaten Ulnoei broadcasting system Ganata.

Pitoio Nipenigoos 2019 ag Apigenatjit 2020, na ola Commission oeltesgatoltipenig Elnooeg broadcasters ag notjitagetitjig neotisgag tje tapo. Indigenous Leadership Development Institute Inc. (ILDII) ilgoenemiitip ola maoitamg teliagteneo ag apôgenmagoiititji elnoog. Emsetoen igenemopenig taan gôgei osgotasigteten ag pipanimolg taltaasin Commission ag elnoog gisi maologotag menaga ag tepnaneo gisipgoatôg pogoelgel elnoeegatiil. Elnooeg broadcasters ag content creators pipanimopenig taan gogei gitenemeiagoititj ag taan gogei oelogoeg taan amotjpa oiagteg ola pilei broadcasting policy.

Ola eteg taan mao minooiitasigep. Egtoo nemitoon emset taan gegenoaatoiegep, na tet gisi angaptetes meseeg taan gôgei eoigasig . (enter hyperlink here)

TALIMIEGSEP/GÔGEI OESGOOTASIGSEP

Telimieg taan tel tôgi ilsoteseno ag tan gôgei nootag tlaatasigten

Pogoelg mesenemeg genoaatagen taan CRTC gisi tôgi logotag elnoog ag gisaateo ola pilei broadcasting policy ag tetpagi eltasigteteo. Teloepenig taan teotji gepemeeg oral tradition ag oiagi oeltesgatoltineo elmiag gisipgoatempg. ag gepemitemeneo taan elnoog telôltipenig.

Amotjpa tetapoisoalotjig tan oetjitatjig elnog oetjgoategemg ag tan teliagep elnoei broadcasting. Oiagatasig amotjpa teplotagen ag genoatagen ag amotjpa oiagalotjig elnog oegao gisi tetapoisgotasig gogei ag gisigonematjoinog ag maltjoaetjg tan teloetjig notag oiagatasigten. Tan eimotipenig ag teloepenig gepmeg matjogatasigten Protocol ag tetapoiapangetogsin oen tan igalsit, ag tan gogei gelneg getjitagenei.

Teloepenig tan tel gepmeg ensetemeneo tan gogei elnoei broadcasting notatitj egtjigang ag tan eimotitjitg telia gateg, maw ogatenogel otan. Pogel sesegitasig genoatagen me na pogelteteo ta oen nasasit ag tepenot,stige Public Service genoatagen ag radioigtog, nangmaptemgeoeoi ag napoigagenigtog, Social Media ag niganesg elnoegatiil. Ta oen pegising teloetjig tan tet maoitampg ag tan gogei oesgotasig na amotjpa mesotog eteg ag telteg mao logotineo.

Gogei oel logeg

Tan petjitapenig oeltetemitip tan teltageneoigasigel ola maotesgatoltimgel, oeli angitetasig tan teleg elno. Oeltetemititj oel pematasig ag elnog ilgoenemititel tan tel maogopitatimg.

Notemegep tan teotjigenatitjig elnog oetjgaotegemg ag tan teligsitetemititj oelogotineo media ag broadcasting industries. Elnoei talent tan tjigsetemamg ag tan tjigetemamg-angaptemg eltsasig na pogeliag. Tan telogeg elnoei radio na oeli apogenemoatitjig elnoeg pipogeoinog ag apogenmatemititel elnoegatil apatjatotitj otlisotimoeo ag tan teli elnoemg, stige neotei elnoegati Manitoba ,eoitasig tan telogotipenig tan tel nemotjig elnoeg pipogeoinog ag ot pipoganenemoeo . Elnoei Screen Office ag eoitasigep tan tel gepmeg tan telogotitjig otjit elnoel atogagen napoigagenigtog.

Tan eimotipenig ag oeltetimitip tan Elnog nematjoinog Angamptasigeoei Network (APTN ) teligematg otlisotimoeo tan elnoei eltogtitj. Ogatenogeoei CBC ag eoitasigep gelolg tan tel logotitjig . Ag eoitasigel egtegel organization tan mo elnoel tan oeli apogenematemititj sesatasig elnoei.

Amselteg

Tan eimotipenig eoitemitith tan gogel nagenogititj teli egpitjeg otjit elnoeg broadcasterseg ag tan eltotitj elnoei tan mo gigi pisgoetagig broadcasting industry Kanaata.

Radioigtogeoeg broadcasters: elnoel radio broadcasters na gepemegel elnoegatigtog, gato pogelg tan mao gitenemeiagoititj na solieoei . Pogelgig geto entoisgetotitj advertising paseg na mo pogelgtenog tan tet entoisgetag. Tapogel tan teltegel teplotagen elnoei broadcasting teltegel ( Type A ag Type B ) gitg amotjpa alsotasigel ag pematotitel not-for-profit organizationsel, eimotitjig teloetjig notag egteg natgogei tan oitjetal for-profit radio station tan eltotitj solieoei. Gato pogelg teloet mot el pemiagten stige mesigeoel agenotemagenel corporation,gesnet matjogoatemeneo oitjei teplotagen .

Broadcasting Infrastructure: Notag ilatasigten infrastructure ag tan equipment eoegetasig gagisg eoitasig. Eoitasig tan teotji gagisg seoisgasig equipment togo metoeg tan tel logoatasig ag telatigeg teli amaseg eimotitjig ag mo oen tan nata logatg. Angamptasimgeoei broadcasting logeoagen ogatenogel otan na geneg el satetegel. Notag me gelolg ag pilei broadband infrastructure, eta me pem pogelg online platform otjit tan telapsgemg genoatagen otjit Tjigsetemgeoei- amgaptemgeoei .

Pipogagen ag Tjigsetempg- angaptemgeoei etlotitj: Elnoei tan eltotitj oitjei sespetetemititj .Tlia oel nemotjig elnoei media, notag me teptemeneo atji geneg ag atji pogelg nematjoino . Tan tel gis telatag na mainstream radio ag angaptemgeoei broadcasterseg na notag minimum percentage tan gistitotitj elnoei notjitotitj. Ola notagel atogagen elnoel telimogsin me pogelg nematjoino ag me pogegl online platform eoegetasig. Me notag solieoei otjit eltasigten elnoei gisitetagen .

Mainstream Broadcasterseg na eteg tan negmeo telogtag : Tan otlogeoagenoeo mainstream media tan tel nemiatitj ag tan teli apogenemoatitag elnog na gagisg eoitasigep. Notag aglasieoeg broadcasterseg teloeneo tan Kanaata amotjpa telogoet otjit elnog. Notag telimogsin amotjpa telgiig percentage elnoei neiatetestotitj gistitotitj elnog otjit elnog ag tagato paeg teloetjig. Tan eimotipenig teloetjig ag notamg elnog tel logotineo piloel broadcasterag tan mo elnog. Tan etlginamasoltitjig ag amotjpa apogenemotjig Scholarshipsel ag internshipsel na gisi tel pisgoalatem pileg tan egonemititj talent.

Sespetetasig tan teseg solieoei eliag organizationsel tan mesenemititj nematjoinoei solieoei otjit elteneo elnoi gisitagen. Notag natgogei tan telateo elnoei amotjpa elltotitj elnog tan totjo pogtji toatasig programming otjit mainstream broadcasterseg.

Pogelg teloet oen tan teitelemot elno teligpitjeg na sioatasig mediaigtogm ag elnoei glosoagen me notag menaga toatasigten programmingigtog. Teloetjig amotjpaoenagatasig tan tel nemotj elno broadcasting systemigtog. Elmiag imititj elnog ag tan getjitotitj elnoei studioigtog na me pepsegteteo tetapo genoatagetineo otjit elnog ag tan teli elnooltimg . Gepmeg ag toagitasigten emergency alertel elnoigtog.

Elnogeieg logeoinog tel logotineo: Tan eimotitjig teloetjig amotjpa elnog etl logotitjig elnoel radio station ag niganesg elnoeg notatjig. Gato me elnog notatjig tel logotineo tan telgig broadcasting system igtog.Notag elnog naspoltineo tan totjio gogei ilsetasig, epjilio tan totjo solieoei ag tan gogei eltasig otjit elnog. Tjel poalotjig mainstream broadcasterseg genoatagtineo tan tesit elnol etel loget tan tet etl logotitjig. Amotjpa eoigasig tan tel pisgolatita elnog , tan tel ginamoatitia ag tan tel siaogelnata elnoeg logeoinog.

Amotjpa otjei teleotjig: Teltetmititj gis sag penogitelemotjig ag asisamotjig elnog ag pilel teplotagen notag iltjogaton tan teli amselteg otjit elnoeg amalitagetjig , elnoitagetitjig, ag broadcasterag oitje eltatjig stige tan mo elnog otjit solieoegtog , tan telnmotjig programming ag tan etl logotimg.

Logoeoagen

Tan nagsi maotesgatoltipenig na igenematemitj gelolg glosoagen tan teli apogemagoteo tan gogei gisi osgotasig tan amselteg.

Apogenematasigel elnoei radio broadcasterseg : ta oen eigep teloetjig notag me solieoei me na elnoel radio station me gisi logeoata ot otamemoeo .Solieoei tan gisi epgisolatem nematjoinog tan gisi ginamoatitag ag gisi apangetoatem tan iganatotitj glosoagenei na oenatog tan teseg ag tan telamog tan teoagitasig .

Apogenematimg otjit elnoeg egtapegieoinog ag tan amalitagetitjig: Me na elnoeg pipogeoinog tan tel oetjatem ag tan gisi apangetoatem , eimotitjig teltasoltitjig notag oigatigen tan oen gisi oetjiatem tan paseg tet ostigamog . Ag eimotitjig teltasoltitjig me notag menaga matjogoatasigen elnoel egtapegiagen tan teoagitasig me na tetapoi apangetoatem tan gisi oigemitetel egtapegiagen. Eimotitjig teltasoltitjig CRTC gisi telimata Radio Station gisi apangetemititj copyright solieoei nasgitasig. Notji pipogitjig ag gisi ginamasoltitag me na egtjitag ag ensetag otjit copyright tan tel nasi oigosin ag tan teli entotemamamg.

Taneitmotitjig ag teltasoltitjig tan elnoi atogotitjig telimogsin maologotineo ag mo otjjintoltineo solieoei tan mo tepianog. Maologotititj elnoeg ag mo elnoeg production companiil na geloltes otjit notji atogotitjig notemogsin ot logeoagenemoeo. Notag me apogematimg oetjiag Mainstream Broadcasters, tan gigi apogenemoatita elnoeg notji oigagetitjig , gelosimgeoel pematotitel , me na gisiagenotag tan teliag tan negemog teleiaoltitjig .

Matjaoaetjg, ginamasoti ag geginamagen: Elmiag logeoagen nemitasig otjit elnog maltjaoetjg na me egto nasitatag broadcasting industry ag tegteteo tan oetjotasig talent. Gelolg solieoei apangetasig otjit oen ginamasin ag logeoagen na apogenemateo na. Tlia lietj oen ginamogoomg gesnet oen pem ginamasit etl loget , tan eimotitjig nemitotitj tan tel gepmeg tegten logeoagen otjit tetapoginamasolineo logeoinog otjit broadcasting ag programmingel logeoagen; gisi telginamasitj ag oen tan eig na ma tesigo tan nagteg otlogeoagenem . Eimotitjig ag teloetjig notag pana telteg oentjigoom tan etl loget oen ag etl ginamasit oen tan tet telaoltitjig ag mo paseg egtjigang .

Ilatasigtetj Association tan logeoata elnoeg broadcasterseg: Soel emset oen teltetg gesigao notag nategoegei tan teleoistotag otjit elnoeg broadcasterseg ges etl goilemititj logeoagen , ilgoenogsin ag apogenemotjig . Teltetemititj notag telamog organization tetapo tepgisatasigten tan teleaoltitjig. Eimotitjig teltetemititj asisamotjig telategeg gateg tan eimotitjig ag notag gisi maoitaneo tan gisi otjiganamasoltitag egtegig. Teltasoltitjig ag oelasigtes gisi otji ginamasoltineo egtegel magemigal. Elmiag telamog na organization oenagasig na notagteteo solieoei tan gisi epgtotji logotem ag siaologotem.

Eltog Databasel ag tan masgotasig gogei: Tan eimotitjig na teltasolitjig notagel database me na elnog ag tan mo elnog gis oetjitag , masgotag ag gisapsgentag elnoei pipogagen, angaptemgeoel . Eoitemititj pogelg tan gogei nagenegoititj tan tel oetjitotitj napoigagen ag pipogagen napoigasig ag teloetjig notag tan tel masgoatem elnoei gogei, eptjilio gogei enoisimg gesnet elnoigtapegiasig. Eimotitjig teligtelamsetasotitjig elnoei na paseg otjit elnog tan telaoltitjig , notag oigasigten teplotagen tan maliaptetag broadcasting material.

Tan CBC telogeteo, ag maologotimg CBC: tan eimotitjig teloepnig Ogatenogeoei CBC, tan mo oigatotigoel elnoel agenotemagen na gelolgteteo otjit egtegel CBC napoigagen ag radio station. Tan eimotipenig teloepenig gelolgel napoigagen nastegel CBC Gem pasna teloetjig eimotigel elnoegatiil mo gisapsgenemitigo apogenmatimg nastesimgeoei .Eimotitjig teloetjig metoeg gisiman CBC pemateno tan gogei egonemititj , stige Televisionigtog . ag tel tasoltitjig me notag pantatoneo mao logotineo elnoel programming ag CBC. CBC meseneg nematjoinoigtog oetjiag solieoei tan pemalogiititj na tepias me pogelgten elnoei neatetestootitj ag me gelolgten elnog tan etlogotitjig ag niganosel logeoagenn. Gisi apogenemoeteo na CBC ilatogel programel otjit elnog tan geto telogotitjig broadcasting.

Otann tan egonemititel ngemog teplotagen ag solieoei: Eimotigel na otan giis gisatotitl negemog ot teplotagenemoal, tan tel pematag ag ot solieoeimoeo , ag teltesasig elnoegatiil na notag negemo pemalsoltineo ag ilsotemeneo tan eltatitj na gelolg otjit Broadcastingel teplotagenn.

Solieoei :

Gepmeg angoatasigten ag siaoatasigten solieoei eoitasig tan apogenemagoteo tan teseg tan gisi osgotasig ola tan gisi maoitamg.

Me solieoei notag tan apogememagota elnoeg broadcasters ag tan eltotitj elnoei ag iltjogaton soleoei tan menag elianog elnoei broadcasting ag negao eliag aglasieoigtog. Notag solieoei otjig ginamoagen, logoeagen ag apogenemati otjit elnoeg broadcasters, elnoei eltotitel agenotemagen ag logeoinog, tan telimgotig elotasig teotji gateg emotitjig, tan gogei opemotagenemoeo, ilatasig tan oesgeoitatjigag oitjei apogenemati tegten otjit elnoisimgeoel programming ag agenotemagen.

Tlia mo teltenogep angamptemeneo CRTC , tan eimotitjig eoitemitip solieoei otjit ogatenogeoei elnoei broadcasting ot solieoeimoeo menag nesepgoatasinog gis sist tesisgagiponag ag negao solieoei eliag oitjei tan negao mesenemititj. Notemegep notag solieoei tegten negao tan gisi litasoatem ag ta gato menateg ag no negao etenog solieoei , me na gisi melgigenatem otang tan telogotititj. Pogelg teloepenig CRTC gepgisigaton solieoei otjit paseg ilaton tan tel motepianog solieoei ag oitje imotag elnog. Teloepenig ag tepias gogenmeneo gotpoti otjit elnoeg bioradcasters ag tan eltotitel elnoeiel pataotigtogo.

CRTC ag pilei broadcastingei teplotagen

Tan eimotitjig teloepenig notag CRTC ilaton tan elnog telanotjitg ag igalogsin elnog telogoen otjit elnog ot organizationemoag, amotj gelolg tan telamatoltitjig elnoeg broadcasterseg ag tan eltotitel elnoeiel agenotemagen ag angaman broadcasting industry me na tetapoalatem elnog.

Me egtjitem , tan emotipenig teloetjig me notag elnog tel logotineo ag logeoinog Commission osoatoneo elno ginamasoti. Elnoel maogopoltimgeoel notagel me na menaga gisoogotag CRTC ag saseooltitag genoatagen ag ilgoenogsin tan totjo notag. Teltasoltitjig me nagemasgten teplotagen ag gisi nagemasi saseoatasigten ag CRTC me gagisg osgoman elnog ag elnoegatigtog.

Ap me tan teltasoltitjig

Tan eimotipenig oesgotemitip pogelg tan teltasoltitjig , etegel tan mo teltenogep angamptemeo CRTC gesnet tan telteteo ola pilei elnoei teplotagen otjit broadcasting. Commission geto telimatji tan tesit pegisingep Oelalieg ag egtjitog gepmitetemeg tan gogei gegenoatoieg, tlia mo tenog ola oigatigenigtog.